Chromosoomafwijking baby - NIPT Rotterdam laten uitvoeren

NIPT in Rotterdam laten uitvoeren

Er bestaan tegenwoordig verschillende testen waarin u tijdens de zwangerschap al kunt zien of uw kindje kans heeft op een chromosoomafwijking. Sinds 1 april 2017 is hier de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) bijgekomen. U kunt de NIPT in Rotterdam laten uitvoeren. Door middel van deze test kunt u – zonder dat u de zwangerschap of het kindje in gevaar brengt – laten onderzoeken of uw kindje kans heeft op het syndroom van Down of een andere chromosoomafwijking. U kunt de NIPT in Rotterdam laten uitvoeren bij Verloskundigen Rotterdam West. Voor deze test is geen nekplooimeting (echografisch onderzoek) nodig, alleen het bloed van de moeder.

Wat is de NIPT?

Door middel van de NIPT kunt u laten berekenen wat de kans is dat uw kindje een chromosoomafwijking heeft. In tegenstelling tot een nekplooimeting, hoeft er hierbij geen inwendig onderzoek plaats te vinden. Het is een bloedonderzoek van het bloed van de moeder waar uit komt of uw ongeboren kindje aan het down-, edwards- of patausyndroom lijdt. Het bloed bevat DNA-materiaal van de moeder en de placenta. Dit DNA-materiaal is later bijna identiek aan het DNA-materiaal van de baby. Op basis van de uitslag wordt bekeken of je kindje kans heeft op een afwijking. Naast deze chromosoomafwijkingen, kunnen ook andere afwijkingen aan het licht komen. Dit noemt men neveneffecten. Deze komen met een NIPT altijd aan het licht. U kunt zelf aangeven of u dit wel of niet wilt weten.  Het bloed voor het bloedonderzoek wordt genomen vanuit de arm. U kunt de NIPT in Rotterdam bij Verloskundigen Rotterdam West laten uitvoeren.

NIPT in Rotterdam in testfase

Bent u zwanger en wilt u de NIPT in Rotterdam laten uitvoeren? Dan bent u bij Verloskundigen Rotterdam West aan het juiste adres. De NIPT in Rotterdam zit nog in de testfase. Dat betekent dat u alleen een NIPT kan laten uitvoeren als u mee doet aan wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2 studie). Bij de NIPT komen chromosoomafwijkingen eerder aan het licht dan bij bijvoorbeeld de combinatietest. Als uit de NIPT blijkt dat uw kind een chromosoomafwijking heeft, vindt er een vervolgonderzoek plaats. Dit is dan in de vorm van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

NIPT in Rotterdam laten uitvoeren

Je kunt de NIPT in Rotterdam laten uitvoeren vanaf 11 weken zwangerschap. In de 7 tot 10 dagen na de test, krijgt u de uitslag van de NIPT . De test kost €175,- en uw zorgverzekering dekt deze kosten niet. De zorgverzekering dekt alleen de kosten voor het uitgebreide gesprek met de verloskundige waarin de verschillende mogelijkheden voor een prenatale screening besproken worden. Dit gesprek wordt een counselingsgesprek genoemd. De NIPT vergroot de kans op een miskraam niet, in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Als er een afwijkende uitslag uit de NIPT komt of als u een medische indicatie heeft, vindt er vervolgonderzoek plaats. Deze vervolgonderzoeken kunnen wel vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dit kan invloed hebben op het eigen risico.

 
Copyright 2009 - 2021 | wandel-wagen.nl